Οδηγίες εμβολιασμού έναντι SARS-CoV-2 αλλεργικών ασθενών. 22/12/2020

Με την έναρξη του  εμβολιασμού για την νόσο COVID-19, αναφέρθηκαν μεμονωμένα περιστατικά αλλεργικών αντιδράσεων  μετά τη χορήγηση της εμβολιαστικής δόσης.

Οι ρυθμιστικές αρχές ανά τον κόσμο παρακολουθούν και αναλύουν τα σχετικά δεδομένα. Κάθε χώρα λαμβάνει διαφορετικά μέτρα τα οποία ενδέχεται να αναθεωρηθούν στο μέλλον, ειδικά μετά τη διάθεση διαφορετικών  εμβολίων. Ο Βρετανικός Οργανισμός Φαρμάκων έλαβε μια απόφαση αποκλεισμού σε πρώτη φάση από τον εμβολιασμό όλων των ασθενών με γνωστό ιστορικό αναφυλαξίας σε εμβόλιο, τροφή ή φάρμακο. Αντιθέτως, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) της Αμερικής συστήνει αποφυγή μόνο σε άτομα με γνωστό ιστορικό αναφυλαξίας σε συστατικά του εμβολίου.

Απόλυτη αντένδειξη χορήγησης του εμβολίου είναι το ιστορικό αναφυλακτικής αντίδρασης σε κάποιο από τα συστατικά του εμβολίου ή η αλλεργία σε  προηγούμενη δόση αυτού.

Ο ιατρός που θα λάβει το ιατρικό σας ιστορικό στο εμβολιαστικό κέντρο θα αποφασίσει με βάση τις εθνικές οδηγίες που θα ισχύουν αν είναι ασφαλές να προχωρήσετε στον εμβολιασμό.

Οι ασθενείς που πάσχουν από Συστηματική Μαστοκυττάρωση, Ιδιοπαθή Αναφυλαξία ή μη κλωνικό Σύνδρομο Ενεργοποίησης των Μαστοκυττάρων παρακαλούνται μετά την έναρξη εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού να επικοινωνήσουν με το Ειδικό Ιατρείο Μαστοκυττάρωσης και Συνδρόμων Ενεργοποίησης των Μαστοκυττάρων της Μονάδας για εξατομικευμένη αντιμετώπιση.

Οδηγίες Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας

Αμερικάνικο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων CDC

Βρετανικός Οργανισμός Φαρμάκων