Συμμετοχή σε διεθνή Registries

Μελέτη φυσικής πορείας νόσου, ανταπόκρισης σε θεραπείες και αναζήτηση νέων θεραπευτικών επιλογών

Πρώιμη πρόσβαση σε ερευνητικά φάρμακα

Εθελοντική συμμετοχή σε πρωτοποριακές νέες θεραπευτικές επιλογές πριν αυτές γίνουν ευρύτερα διαθέσιμες

Εξατομικευμένες θεραπευτικές επιλογές

Μελέτη των μοναδικών χαρακτηριστικών του κάθε ασθενούς και εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών

Το Tμήμα Κλινικών Mελετών είναι υπεύθυνο για την στρατολόγηση ασθενών και την άρτια διεξαγωγή μελετών ερευνητικών φαρμάκωνβιολογικών παραγόντων και βιοιατρικών τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο κλινικών μελετών οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε πρωτοποριακές νέες θεραπείες πριν αυτές γίνουν ευρέως διαθέσιμες.

Όλες οι Κλινικές Μελέτες που διενεργούνται στο τμήμα είναι στο πλαίσιο διεθνών πρωτοκόλλων, έχουν την έγκριση των ελληνικών ρυθμιστικών αρχών, διενεργούνται από κατάλληλα καταρτισμένο και πιστοποιημένο προσωπικό και η συμμετοχή των ασθενών είναι εθελοντική.

Ασθενείς στο τμήμα Κλινικών Μελετών παραπέμπονται από το σύνολο των ειδικών ιατρείων.