Κυτταροστατικά φάρμακα

Δυνατότητα λήψης αναντικατάστατης θεραπείας σε κακοήθειες

Μονοκλωνικά αντισώματα

Ασφαλής χορήγηση βιολογικών παραγόντων σε νεοπλασίες & αυτοάνοσες παθήσεις

Αντιβιώσεις & Ασπιρίνη

Χορήγηση αναντικατάστατων αντιβιωτικών, καθώς & ασπιρίνης σε ασθενείς με καρδιαγγειακά συμβάματα

Στο Τμήμα Απευαισθητοποιήσεων γίνονται χορηγήσεις φαρμάκων και βιολογικών παραγόντων σε ασθενείς που έχουν αναπτύξει αλλεργία σε αυτά. Η χορήγηση των παραπάνω γίνεται μόνο όταν η χρήση τους θεωρείται αναντικατάστατη από τον θεράποντα ιατρό και ο εφόσον ο Αλλεργιολόγος συνεκτιμήσει πλήθος παραγόντων που θα κάνουν ασφαλή την χορήγηση. Συνήθως πρόκειται για κυτταροστατικά φάρμακα (χημειοθεραπευτικές ουσίες) και μονοκλωνικά αντισώματα κατά του καρκίνου και χρόνιων φλογμονωδών νόσων.

Σε ειδικό χώρο και με συνεχή παρακολούθηση γίνεται η σταδιακή χορήγηση του φαρμάκου ακολουθώντας διεθνή πρωτόκολλα ώστε να επάγεται παροδική ανοχή. Αλλεργιολόγος και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό είναι σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση πιθανής σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης κατά την διάρκεια της έγχυσης. Μετά την πρώτη συνεδρία απευαισθητοποίησης όλοι οι ασθενείς νοσηλεύονται για 24 ώρες.

Οι ασθενείς παραπέπονται στο τμήμα από το Ιατρείο Φαρμακευτικής αλλεργίας.