Δοκιμασίες δια Νυγμού

Ανίχνευση ευαισθητοποίησης σε αεροαλλεργιογόνα
& τροφές

Ενδοδερμικές δοκιμασίες

Ανίχνευση ευαισθητοποίησεις σε φάρμακα & δηλητήρια υμενόπτερων

Επιδερμικές δοκιμασίες

Διερεύνηση επιβραδυνόμενων αντιδράσεων
υπερευαισθησίας

Στο εργαστήριο in Vivo διάγνωσης πραγματοποιούνται δερματικές δοκιμασίες:

  • Δια νυγμού (SPT)
  • Ενδοδερμικές (ID)
  • Επιδερμικές (patch) για την διαγνωστική προσπέλαση αλλεργικών νοσημάτων (όχι πολλές πληροφορίες, link σε διάγνωση αλλεργιών)

Διενεργούνται δερματικές δοκιμασίες σε αεροαλλεργιογόνα, σε τροφικές πρωτεΐνες, σε φαρμακευτικές ουσίες και σε δηλητήρια υμενοπτέρων.

Στο εργαστήριο παραπέμπονται ασθενείς από τα εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων και παίδων καθώς και από όλα τα ειδικά ιατρεία.