Τροφικές προκλήσεις

Ελεγχόμενη χορήγηση τροφής για της διερεύνηση τροφικής αλλεργίας

 

Φαρμακευτικές προκλήσεις

Ελεγχόμενη χορήγηση φαρμάκου για τον αποκλεισμό φαρμακευτικής αλλεργίας σε αυτό

 

Φυσικές Κνιδώσεις

Διάγνωση και παρακολούθηση φυσικών κνιδώσεων μέσω αναπαραγωγής του εκλυτικού ερεθίσματος

Στο Εργαστήριο Ειδικών και μη Ειδικών Προκλήσεων διενεργούνται: τροφικές προκλήσειςφαρμακευτικές προκλήσεις καθώς και προκλήσεις φυσικών κνιδώσεων.