Σπιρομέτρηση

Μελέτη και εκτίμηση αναπνευτσικής λειτουργίας και απόφραξης αεραγωγών

Ρινομανομετρία

Μελέτη και διερεύνηση ρινικής αναπνοής
και δυσχέρειας

Μέτρηση Μονοξειδίου Αζώτου

Εκτίμηση ηωσινοφιλικής
φλεγμονής

 

Στο Εργαστήριο Αναπνευστικών Λειτουργιών διενεργούνται: σπιρομετρήσειςμέτρηση εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeNO) καθώς και ρινομανομετρίες.

Στο εργαστήριο παραπέμπονται ασθενείς από τα εξωτερικά ιατρεία παίδων και ενηλίκων καθώς και από το ειδικό ιατρεία Αναπνευστικής Αλλεργίας.

Σπιρομέτρηση

Η σπιρομέτρηση είναι μια εξέταση που γίνεται για να διαπιστωθεί η λειτουργική κατάσταση των πνευμόνων. Η εξέταση πραγματοποιείται με μια συσκευή που ονομάζεται σπιρόμετρο, η οποία μπορεί να μετρήσει με μεγάλη ακρίβεια τον αέρα που κατακρατείται και διακινείται από τους πνεύμονες.

Η εξέταση χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τα αίτια της δύσπνοιας ή/και για να αποκλείσει αποφρακτικά και περιοριστικά νοσήματα των πνευμόνων. Συνηθέστερα χρησιμοποιείται για να διαγνώσει και να δώσει ακριβή στοιχεία για τη φύση και τη βαρύτητα νοσημάτων του αναπνευστικού. Επίσης, η σπιρομέτρηση μπορεί να μετρήσει την ανταπόκριση του ασθενή που βρίσκεται σε αγωγή με εισπνεόμενα φάρμακα.

Η εξέταση είναι παντελώς ανώδυνη και απαιτεί μόνο την συνεργασία του εξεταζόμενου, ενώ δεν διαρκεί περισσότερο από 10 λεπτά.

Mέτρηση εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeNO)

Το εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου (FeΝΟ) θεωρείται ένας έμμεσος δείκτης φλεγμονής των κατωτέρων αεραγωγών και αυξάνεται σε ασθενείς με αλλεργικό άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα.

Το εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου παράγεται από φλεγμονώδη κύτταρα των βρόγχων. Σε ατοπικές – αλλεργικές φλεγμονώδεις παθήσεις του αναπνευστικού, όπως το άσθμα, η παραγωγή του NO αυξάνεται σημαντικά με αποτέλεσμα η μέτρησή του κατά την εκπνοή να αποτελεί μία έμμεση εικόνα της παρουσίας ή όχι φλεγμονής αλλά και της βαρύτητάς της. Έτσι, οι ασθενείς με άσθμα έχουν υψηλότερα επίπεδα FeNΟ από τους άλλους ανθρώπους.

Η μη επεμβατική αξιολόγηση της φλεγμονής των αεραγωγών σε ασθματικούς ασθενείς γινόταν στο παρελθόν κυρίως με τη μέτρηση των ηωσινόφιλων στο περιφερικό αίμα ή στα πτύελα (τα ηωσινόφιλα είναι μειωμένα στους καπνιστές) ή των λευκοτριενίων στα ούρα (τα λευκοτριένια είναι αυξημένα στους καπνιστές). Αποτελεί ουσιαστικά τον πιο μοντέρνο μη επεμβατικό δείκτη φλεγμονής των αεραγωγών.

Ρινομανομετρία

Ρινομανομετρία μετρά την αντίσταση της μύτης στη ροή του αέρα κατά τη διάρκεια της αναπνοής και τον όγκο του αέρα που διέρχεται από τη μύτη. Όσο μεγαλύτερη είναι η ρινική αντίσταση, τόσο μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια την οποία καταβάλλει ο ασθενής κατά τη διάρκεια της αναπνοής.