Οδηγίες Ενεργοποίησης Άυλης Συνταγογράφησης

Οδηγίες Ενεργοποίησης Άυλης Συνταγογράφησης

Πλέον υπάρχει η δυνατότητα εφόσον το επιλέξετε, να λαμβάνετε τα στοιχεία της συνταγής που σας συνταγογράφησε ο ιατρός, μέσω μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που θα δηλώσετε χωρίς να απαιτείται για την εκτέλεση στο φαρμακείο να έχετε την τυπωμένη συνταγή. Δεδομένης της πανδημίας Covid-19, η παραπάνω δυνατότητα εξασφαλίζει την παραλαβήRead more