Διευθυντής Β´Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων ΕΚΠΑ

Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργιολογίας

Ειδικοί Αλλεργιολόγοι

Ειδικευόμενοι Αλλεργιολογίας

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Νοσηλευτικό Προσωπικό