Διευθυντής Β´Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων ΕΚΠΑ

Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργιολογίας

Ειδικοί Αλλεργιολόγοι

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ειδικευόμενοι Αλλεργιολογίας

Νοσηλευτικό Προσωπικό