Τι είναι τα Μαστοκύτταρα;

Τα μαστοκύτταρα αποτελούν μέρος του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Παράγονται στο μυελό των οστών και μεταναστεύουν στους ιστούς, όπου εγκαθίστανται κοντά στα αιμοφόρα αγγεία ή νεύρα. Συνήθως τα μαστοκύτταρα δεν βρίσκονται στο περιφερικό αίμα. Συνεπώς, η παρουσία των μαστοκυττάρων καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο με βιοψία ιστού (π.χ. δέρματος ή μυελού των οστών) και όχι με δείγμα αίματος. Τα μαστοκύτταρα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν και να αποθηκεύουν ουσίες-μεσολαβητές- (π.χ. ισταμίνη), οι οποίες μπορούν να αποδεσμευτούν και να προκαλέσουν συμπτώματα.

Τι είναι η διαταραχή των μαστοκυττάρων; 

Οι διαταραχές των μαστοκυττάρων προκαλούνται από τον πολλαπλασιασμό και τη συσσώρευση γενετικά τροποποιημένων μαστοκυττάρων και/ή την ακατάλληλη απελευθέρωση των μεσολαβητών των περιέχουν. Οι δύο κύριες μορφές διαταραχών των μαστοκυττάρων είναι ή μαστοκυττάρωση και τα σύνδρομα ενεργοποίησης των μαστοκυττάρων (MCAS). Οι διαταραχές των μαστοκυττάρων μπορούν να προκαλέσουν τεράστια ταλαιπωρία και αναπηρία λόγω συμπτωματολογίας από την απελευθέρωση μεσολαβητών των μαστοκυττάρων ή / και συμπτώματα που προκύπτουν από τη διήθηση και τη συσσώρευση των μαστοκυττάρων σε διάφορα όργανα.