Η Μονάδα Αλλεργιολογίας “Δημήτριος Καλογερομήτρος” έχει δημιουργήσει το πρώτο κέντρο Μαστοκυττάρωσης,
όπου μια σειρά εξειδικευμένων Ιατρών πολλαπλών ειδικοτήτων
(Αλλεργιολογίας, Αιματολογίας, Δερματολογίας,  Ακτινολογίας κτλ)
προσφέρουν ολιστική αντιμετώπιση σε ασθενείς με διαταραχές Μαστοκυττάρων.

Είναι το μοναδικό Κέντρο Αναφοράς & Αριστείας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μαστοκυττάρωσης (ECNM) στην Ελλάδα.

Η Ομάδα του Ιατρείου

Υπεύθυνοι Ιατρείου

Εντεταλμένος Ιατρός Διασυνδετικής Συνεργατών

Η Συστηματική Μαστοκυττάρωση είναι μια σπάνια νόσος που μπορεί να προβάλλει με άτυπα συμπτώματα και πολλές φορές η διάγνωση μπορεί να διαλάθει.

Οι ασθενείς που θέλουν να εκτιμηθούν και να παρακολουθούνται στο
Ειδικό Ιατρείο Μαστοκυττάρωσης & Συνδρόμων Ενεργοποίησης Μαστοκυττάρων
παρακαλούνται να τηλεφωνούν απευθείας στο 2105832450
ή να επικοινωνούν μέσω της φόρμας παρακάτω.

Προγραμματισμός Επίσκεψης