Η υδατογενής κνίδωση είναι μια σπάνια μορφή φυσικής κνίδωσης, με περιορισμένες αναφορές πειστατικών στη διεθνή βιβλιογραφία. Η νόσος παρουσιάζεται με την έκθυση μικρών (1-2mm) πομφών 20-30 λεπτά μετά την επαφή με νερό. Το εξάνθημα υποχωρεί εντός 1 ώρας.