Η τοπική κνίδωση εκ θερμότητας είναι μια αρκετά σπάνια μορφή κνίδωσης που χαρακτηρίζεται από εμφάνιση πομφών σε σημεία του δέρματος που έρχονται σε επαφή με θερμότερα αντικείμενα από το δέρμα. Η εμφάνιση των πομφών είναι άμεση.

Η διάγνωση πραγματοποιείται με δοκιμασία πρόκλησης είτε με τοποθέτηση κυλίνδρου με νερό συγκεκριμένης θερμοκρασίας είτε με την συσκευή TempTest που δύναται να προσδιορίσει και την θερμοκρασία πάνω από την οποία εμφανίζονται συμπτώματα.

Η θεραπεία γίνεται με τη χορήγηση αντιισταμινικών φαρμάκων.