Η κνίδωση εκ δονήσεως είναι μια σπάνια μορφή φυσικής κνίδωσης όπου λίγα λεπτά μετά από επαφή του δέρματος με ερέθισμα δόνησης αναπτύσσεται στο σημείο επαφής φαγούρα, κοκκινίλα και οίδημα.

Τα συμπτώματα μπορεί να ενταθούν μέχρι και 4-6 ώρες μετά το ερέθισμα και να παραμείνουν μέχρι και 24 ώρες. Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό και στην δοκιμασία πρόκλησης με συσκευή vortex.