Ο δερμογραφισμός είναι η πιο συχνή φυσική κνίδωση. Οι ασθενείς αναπτύσουν πομφό, ερυθρότητα και κνησμό μετά από ερέθισμα τριβής. Πολλές φορές είναι τυχαίο εύρημα κατά τη διερεύνηση άλλων καταστάσεων όπως η ατοπική δερματίτιδα, η χρόνια κνίδωση ή άλλες φυσικές κνιδώσεις.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι δερμογραφισμού, ο ασυμπτωματικός και ο συμπτωματικό όπου ο ασθενής αρχικά νιώθει το αίσθημα του κνησμού και οι βλάβες εμφανίζονται όταν ο ασθενής ασκεί τριβή στην περιοχή του κνησμού αποκρινόμενος σε αυτόν.

Στον απλό δερμογραφισμό ερύθημα και πομφός εμφανίζεται μερικά 3-5 λεπτά μετά την άσκηση του ερεθίσματος. Η αντίδραση υποχωρεί σε εντός 15-30 λεπτών. Οι διαφορές στον συμπτωματικό δερμογραφισμό είναι μικρές αφού οι βλάβες εμφανίζονται λίγο νωρίτερα και διαρκούν λίγο περισσότερο. Ο επιβραδυνόμενος δερμογραφισμός μπορεί να εμφανισθεί αργότερα και η διάρκεια του να είναι ώρες, ενώ η συμπτωματολογία του εκτός από κνησμό χαρακτηρίζεται επίσης από αίσθημα καύσους ή άλγους.

Ο δερμογραφισμός μπορεί να διαγνωσθεί πολύ απλά με την άσκηση τριβής με ένα αμβλύ όργανο στη ράχη του ασθενούς (π.χ γλωσσοπίεστρο).

Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ασυμπτωματικό δερμογραφισμό δεν χρήζουν θεραπείας. Στους συμπτωματικούς ο δερμογραφισμός μπορεί να ελεγχθεί με συντηρητικά μέτρα όπως αποφυγή του ερεθισμού ή χορήγηση ενυδατικών λοσιόν σε εκείνους που εμφανίζουν ξηροδερμία ή με χορήγηση αντιισταμινικής αγωγής.