Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Διευθύντρια της Β’ Κλινικής Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».