Η Ευαγγελία (Λίλιαν) Χυτήρογλου είναι ειδικός Αλλεργιολόγος Παίδων και Ενηλίκων.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ρώμης «La Sapienza» το 2005 με την ανώτατη διάκριση “Cum Laude”. Η αγάπη της για την ανοσολογία αποτέλεσε το ερέθισμα να ασχοληθεί με την Αλλεργιολογία, οπότε και συνέχισε την μεταπτυχιακή της εκπαίδευση στο Imperial College London από όπου έλαβε το 2014 μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Αλλεργιολογία (Master in Allergy).

Εκπαιδεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Παιδιατρική για 2 έτη και συνέχισε την εκπαίδευση της στην ειδικότητα της Αλλεργιολογίας στη Μονάδα Αλλεργιολόγιας “Δημήτριος Καλογερομήτρος” του ΠΓΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ”. Η ιατρός είναι διπλωματούχος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας (EAACI).
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης της αλλά και μετέπειτα ανέπτυξε εκτενή ερευνητική δραστηριότητα, αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν σε Ελληνικά & Διεθνή συνέδρια.

Έχει λάβει Υποτροφίας από την Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας για την εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού πρωτοκόλλου στη διάγνωση επιβραδυνόμενων αντιδράσεων υπερευαισθησίας σε φάρμακα. Το πρωτόκολλο διενεργείται στη Μονάδα Αλλεργιολόγιας “Δημήτριος Καλογερομήτρος” του ΠΓΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ” σε συνεργασία με το εργαστήριο της Μονάδας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας του Νοσοκομείου Παίδων Παναγιώτης & Αγλαϊα Κυριακού.

Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών:

  • European Academy of Allergy and Clinical Immunology,
  • British Society for Allergy and Clinical Immunology,
  • Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας