Αλέξανδρος Κατούλης

Καθηγητής Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας

Διευθυντής Β΄Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων