Τροφική
Αλλεργία

Με τον όρο τροφική αλλεργία περιγράφεται μια ανοσολογικού τύπου απάντηση του οργανισμού προς μια τροφή. Η τροφική αλλεργία έχει ανοσολογικό υπόβαθρο και δεν θα πρέπει να συγχέεται με την δυσανεξία ή τοξικές παρενέργειες από τροφές.

Οι τροφικές αλλεργίες κατατάσσονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες τις άμεσου τύπου (IgE μεσολαβούμενες) όπου ο οργανισμός έχει αναπτύξει IgE αντισώματα έναντι των πρωτεινών κάποιας τροφής και τις επιβραδυνόμενου τύπου αντιδράσεις (μη IgE μεσολαβούμενες) όπου διαφορετικού τύπου ανοσολογικά μηχανισμοί προκαλούν την αλλεργία καθώς και μικτού τύπου αντιδράσεις.

Στην συγκεκριμένη ενότητα θα αναλύσουμε τις άμεσου τύπου αντιδράσεις.

Ένα άτομο μπορεί να αναπτύξει αλλεργία έναντι οποιασδήποτε τροφής, αν και το 90% των τροφικών αλλεργικών αντιδράσεων οφείλονται στο γάλα, το αυγό, τα φιστίκια και τους ξηρούς καρπούς, τα ψάρια και τα θαλασσινά, τη σόγια και τα σιτηρά. Τροφική αλλεργία μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία και να αφορά τρόφιμα που κατανάλωνε ο ασθενής χωρίς πρόβλημα στο παρελθόν.

Η τροφική αλλεργία μπορεί να εμφανιστεί με ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων από το δέρμα, το γαστρεντερικό, το αναπνευστικό και να ποικίλει σε βαρύτητα από ήπιο κνησμό του ρινοφάρυγγα μέχρι αναφυλαξία.

Το ιστορικό αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για την διάγνωση των τροφικών αλλεργιών. Με βάση αυτό ο αλλεργιολόγος θα πραγματοποιήσει δερματικές δοκιμασίες και ίσως ανίχνευση ειδικών IgE στο αίμα. Επίσης μπορεί να σας χρησιμοποιήσει νέα εργαλεία μοριακής διάγνωσης (CRDs) ώστε να ταυτοποιήσει ακριβώς την πρωτεΐνη που προκαλεί την αλλεργία. Αυτό συμβάλει στην ανάλυση της πρόγνωσης αλλά και την αξιολόγησή της πιθανότητας επιτυχίας θεραπευτικών χειρισμών.

Αφότου διαγνωστεί η ενοχοποιούμενη τροφή και με βάση το ιστορικό της αντίδρασης ο αλλεργιολόγος θα σας δώσει οδηγίες αποφυγής καθώς και συσκευή αυτο-ενιέμενης αδρεναλίνης για την πιθανότητα αναφυλαξίας σε τυχαία έκθεση.

Ο περαιτέρω χειρισμός της τροφικής αλλεργίας εξατομικεύεται με βάση την ηλικία, το τρόφιμο και το ιστορικό της αντίδρασης.

Το ιστορικό αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για την διάγνωση των τροφικών αλλεργιών. Με βάση αυτό ο αλλεργιολόγος θα πραγματοποιήσει δερματικές δοκιμασίες και ίσως ανίχνευση ειδικών IgE στο αίμα. Επίσης μπορεί να σας χρησιμοποιήσει νέα εργαλεία μοριακής διάγνωσης (CRDs) ώστε να ταυτοποιήσει ακριβώς την πρωτεΐνη που προκαλεί την αλλεργία. Αυτό συμβάλει στην ανάλυση της πρόγνωσης αλλά και την αξιολόγησή της πιθανότητας επιτυχίας θεραπευτικών χειρισμών.

Αφότου διαγνωστεί η ενοχοποιούμενη τροφή και με βάση το ιστορικό της αντίδρασης ο αλλεργιολόγος θα σας δώσει οδηγίες αποφυγής καθώς και συσκευή αυτο-ενιέμενης αδρεναλίνης για την πιθανότητα αναφυλαξίας σε τυχαία έκθεση.

Ο περαιτέρω χειρισμός της τροφικής αλλεργίας εξατομικεύεται με βάση την ηλικία, το τρόφιμο και το ιστορικό της αντίδρασης.