Η κνίδωση είναι μια συχνή δερματική πάθηση που χαρακτηρίζεται από την ξαφνική εμφάνιση εξανθημάτων που προσομοιάζουν με τις βλάβες που προκαλεί η επαφή της τσουκνίδας με το δέρμα. Οι δερματικές αυτές βλάβες που λέγονται πομφοί στην ιατρική ορολογία μπορούν να εμφανίζονται σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός μας, έχουν διάφορα σχήματα και μεγέθη, και μερικές φορές συνενώνονται σε μεγάλες πλάκες. Συνοδεύονται δε σχεδόν πάντα από έντονο και βασανιστικό κνησμό (φαγούρα). Στους μισούς περίπου από τους πάσχοντες εμφανίζεται και αγγειοοίδημα (πρήξιμο) σε βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος με χαρακτηριστικά σημεία εμφάνισης συχνότερα γύρω από τα μάτια, τα χείλη και τη γλώσσα. Οι πομφοί έχουν μεταναστευτικό χαρακτήρα, διαρκούν σχεδόν πάντα λιγότερο από 24 ώρες και εμφανίζονται εκ νέου σε άλλα σημεία, αντίθετα το αγγειοοίδημα συνήθως εμμένει για 48 έως και 72 ώρες.

Υπολογίζεται ότι η κνίδωση προσβάλει το 25% του γενικού πληθυσμού τουλάχιστον μια φορά στη διάρκεια της ζωής του. Η προσβολή αυτή μπορεί να διαρκέσει από ώρες οπότε και πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας αλλεργικής αντίδρασης σε κάποιο εξωτερικό αίτιο (πχ. τροφή, φάρμακο, τσίμπημα) έως και πολλά χρόνια. Η οξεία κνίδωση που χαρακτηρίζεται από διάρκεια μικρότερη των 6 εβδομάδων είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των πασχόντων ένα αθώο, αυτοπεριοριζόμενο νόσημα που υποχωρεί σταδιακά και συχνότερα συνδυάζεται με υποκείμενες λοιμώξεις, κυρίως ιογενούς αιτιολογίας. Σε αντιδιαστολή, όταν οι κνιδωτικές βλάβες διαρκούν περισσότερο από 6 εβδομάδες μιλάμε για χρόνια κνίδωση.