Αλλεργία σε Υμενόπτερα

Η αλλεργία στα υμενόπτερα οφείλεται στο δηλητήριο των εντόμων αυτών, που απελευθερώνεται στο δέρμα του “θύματός” τους μετά από κάθε νυγμό (τσίμπημα). Για να δημιουργηθεί η αλλεργία θα πρέπει να προηγηθεί η ευαισθητοποίηση. Έτσι αρχικά το δηλητήριο των υμενοπτέρων μπορεί να μην προκαλεί συμπτώματα αλλά αν ο οργανισμός αρχίσει να το αναγνωρίζει ως ξένο (ευαισθητοποόηση), παράγει αντισώματα έναντι αυτού και σε επόμενο τσίμπημα ο ασχενής παρουσιάζει συμπτώματα αλλεργίας.

Μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν αλλεργία σε μέλισσες και σφήκες είναι οι ασθενείς που υφίστανται συχνά τσιμπήματα από τα έντομα αυτά, όπως οι μελισσοκόμοι, όσοι διαβιούν στο ύπαιθρο κ.α.

Τα συμπτώματα από την αλλεργία μπορεί να είναι ποικίλουν από μεγάλη τοπική αντίδραση, κνίδωση μέχρι αναφυλαξία.

Η διάγνωση βασίζεται στο αναλύτικο ιστορικό για την ύπαρξη παλαιότερων νυγμών που δεν προκάλεσαν αντίδραση, τις συνθήκες του νυγμού και τη λεπτομερή περιγραφή της αντίδρασης. Επίσης η αναγνώριση του υπεύθυνου υμενόπτερου (δεν είναι πάντα έυκολη) από τον ασθενή συμβάλει ουσιαστικά καθώς τα δηλητήρια της μέλισσας και των διάφορων σφηκών διαφέρουν. Στη συνέχεια ο αλλεργιολόγος θα σας υποβάλει σε δερματικές δοκιμασίες με δηλητήρια υμενόπτερων ή/και εξετάσεις αίματος για να ανιχνεύση την ύπαρξη ή μη ευαισθητοποίησης καθώς και τα υμενόπτερα στα οποία έχετε ευαισθητοποιηθεί.

Ενήλικες και παιδιά που εμφάνισαν μεγάλη τοπική αντίδραση έχουν 5-15% πιθανότητα να εμφανίσουν συστηματική αναφυλακτική αντίδραση σε επόμενο νυγμό. Ενήλικες που εμφάνισαν ήπιας βαρύτητας συστηματική αναφυλακτική αντίδραση έχουν 20% πιθανότητα να εμφανίσουν ξανά αναφυλακτική σε επόμενο νυγμό. Τέλος, ενήλικες με πρόσφατο ιστορικό σοβαρής αναφυλακτικής παρουσιάζουν 40-60% πιθανότητα να εμφανίσουν αναφυλακτική αντίδραση.

Η θεραπεία της αλλεργίας στα υμενόπτερα γίνεται με ανοσοθεραπέια δηλαδή με ανά τακτά χρονικά διαστήματα υποδόρια χορήγηση δηλητηρίου μέλισσας ή σφήκας, ώστε για γίνει απευαισθητοποίηση. Η ανοσοθεραπεία είναι μια διαδικασία που πρέπει να εκτελείται από αλλεργιολόγο υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση πιθανών αλελργικών αντιδράσεων. Ο χρόνος αυτής είναι 5 έτη αλλά μπορεί να παραταθεί υπο συγκεκριμένες περιπτώσεις.