Ρινικό σπρέι Αδρεναλίνης – μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή στην αντιμετώπιση της Αναφυλαξίας;

Η αναφυλαξία είναι μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση και ενδέχεται να είναι απειλητική για τη ζωή.

Όλοι οι ασθενείς με γνωστό ιστορικό αλλεργίας σε τροφή ή υμενόπτερο, καθώς και όσοι πάσχουν από Μαστοκυττάρωση, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αυτοενιέμενη αδρεναλίνη, καθώς αυτή αποτελεί την αγωγή πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της αναφυλαξίας.

Μια σειρά μελετών που θα παρουσιαζόντουσαν (ακυρώθηκε λόγω της επιδημίας του covid-19) στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικάνικης Ακαδημίας Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας (American Academy of Allergy, Asthma & Immunology – AAAAI), διερεύνησαν τη βιοδιαθεσιμότητα (το ποσοστό της χορηγούμενης αδρεναλίνης που φθάνει στη συστηματική κυκλοφορία)  ενός σκευάσματος ρινικής χορήγησης 1mg εκνεφώματος αδρεναλίνης και την βιοϊσοδυναμία (θεραπευτική ισοδυναμία δύο φαρμάκων) αυτού με την ενδομυική χορήγηση 0,3mg αδρεναλίνης.

Τα αποτελέσματα των μελετών κατέδειξαν (υπό κανονικές ρινικές συνθήκες) πως το ρινικό εκνέφωμα 1mg αδρεναλίνης είναι βιοϊσοδύναμο με 0,3mg ενδομυικής χορήγησης, με πιο γρήγορη απορρόφηση και καλύτερες αιμοδυναμικές αποκρίσεις. Επίσης οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν ήπιες, χωρίς σημαντικό ρινικό πόνο ή ερεθισμό.

Τα πρώιμα αποτελέσματα των phase 1 μελετών γεννούν την ελπίδα για εναλλακτικές – χωρίς βελόνα – επιλογές χορήγησης αδρεναλίνης που μπορεί να συμβάλλουν δραστικά στην αύξηση του ποσοστού χρήσης αυτών από τους ασθενείς.

 

Πηγή: 

  • Tanimoto S, Simons F, Lockey R, Lieberman P, Kaliner M, Lowenthal R. A Phase 1, Five-Period, Five-Treatment, Randomized Crossover Study of the Pharmacokinetics (PK) and Pharmacodynamics (PD) of Epinephrine After Administration of Intranasal (IN) ARS-1 and Intramuscular (IM) Epinephrine to Healthy Volunteers. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2020;145(2):AB77.
  • Lockey R, Simons F, Kaliner M, Lieberman P, Tanimoto S, Lowenthal R. Comparison of the Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Epinephrine After Intranasal (IN), Intramuscular (IM) and Subcutaneous (SC) Administration in Three Landmark Studies. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2020;145(2):AB78.

 

 

Leave a reply