Ανανέωση πιστοποίησης Κέντρου Αναφοράς & Αριστείας στη Κνίδωση της Μονάδας Αλλεργιολογίας “Δημήτριος Καλογερομήτρος”

Ο Καθηγητή Torsten Zuberbier της Δερματολογικής, Αφροδισιολογικής και Αλλεργιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Charité και Γενικός Γραμματέα του δικτύου GA²LEN, προχώρησε στην ανανέωση της πιστοποίησης της Μονάδας ως Κέντρο Αναφοράς & Αριστείας στη Κνίδωση του δικτύου UCARE.

Η αφοσίωση στην καλύτερη δυνατή περίθαλψη και η πρώιμη πρόσβαση σε πρωτοπόρες θεραπείες αποτελεί θεμέλιο λίθο στη δομή της μονάδας μας. Οι ασθενείς με Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση και όλες τις μορφές χρόνιων Επαγώγιμων Κνιδώσεων, έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές.

Leave a reply