Η “αλλεργία” στη Πενικιλλίνη αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης ανθεκτικών στα αντιβιοτικά λοιμώξεων.

Πολλοί ασθενείς αναφέρουν αλλεργία στην πενικιλλίνη ή άλλα β-λακταμικά αντιβιοτικά (amoxil, augmentin) χωρίς αυτή να έχει επιβεβαιωθεί από αλλεργιολογικό έλεγχο.
Ερευνητές με επικεφαλή τον δρ. Kimberly Blumenthal του Νοσοκομείου Massachusetts General του Harvard, διερεύνησαν αν οι ασθενείς που αναφέρουν φαρμακευτική αλλεργία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για εμφάνιση λοιμώξεων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά (MRSA, C. difficile).

Μελετώντας έναν πληθυσμό περίπου 64.000 Βρετανών που ανέφερε πως είχε φαρμακευτική αλλεργία στην πενικιλλίνη και συγκρίνοντας τους 237.000 που δεν αναφέραν σχετική αλλεργία, διαπίστωσαν πως η χρήση  ναλλακτικών αντιβιοτικών στην πρώτη ομάδα λόγω της πιθανής αλλεργίας οδηγούσε σε μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικής σε αντιβιοτικά λοίμωξης.

Είναι σημαντικό με βάση και τα παραπάνω ευρήματα να επιβεβαιώνεται από Αλλεργιολόγο πιθανή φαρμακευτική αλλεργία, καθώς η αποφυγή όταν ειδικά δεν είναι απαραίτητη αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικών λοιμώξεων.

Leave a reply